Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

 

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2022 üle nädala E-K algusega kell 14.00
   

Õpingud

 • õppeaeg pool aastat
 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4

Loe lisaks

Õppekava

Rakenduskavad

 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

4. tase - kutseõpe


CNC puidutöötlemiskeskuse operaatorid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Operaator:

 • tunneb tööpinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid ja võimalusi,
 • tunneb kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi,
 • valib või koostab detaili valmistamiseks programmi lähtudes tööjoonisest,
 • seadistab CNC töötlemiskeskuse ja valmistab detaile,
 • hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • mõõteriistad: nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori töökeskkond on siseruumides ja võib olla mürarikas. Tööruumides esineb puidutolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töötamisel on kohustuslik järgida ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile