Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIKU KOHTA SAAD ROHKEM TEADA KUTSEKOJA VEEBILEHELT:

Kutsekeskharidus

Õppeaeg 3 aastat

omandad kutse ja keskhariduse

 

Tasemeõppes osalemise toetus

Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud töötajatele ja töötutele, kellel puuduliku või vananenud hariduse tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Sihtgrupi täpsema kirjelduse ning toetuse saamise tingimused leiate töötukassa kodulehelt. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakendus­kõrg­hariduses või bakalaureuseõppes. Toetuse saamiseks tuleb inimesel pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole ning esitada enne õppima asumist (õppeasutuse nimekirja kandmist) avaldus.

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile