Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Praktika välisriigis

Head õpilased!

Tänu Erasmus+ programmile on meie õpilastel juba aastaid olnud võimalik läbida erialane praktika teistes Euroopa riikides. Õpirändes osalemine kätkeb endas võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Lisaks erialasele arengule on õpirändes osalemine suurepärane viis võõrkeelte praktiseerimiseks, oma silmaringi laiendamiseks, teiste maade kultuuri ja ajalooga tutvumiseks ning uute tutvuste leidmiseks.

Õpirände periood vältab 6 nädalat (9 ECVET), mis on ajastatud selliselt, et langeb kokku teie praktikaperioodiga õpptöögraafikus. Väljaminevate gruppide suuruseks on üldjuhul 3-6 õpilast. Riikideks, kuhu meie õpilasi oodatakse, on Ungari, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Portugal ja Malta. Igas eelnimetatud riigis on Tallinna Ehituskoolil partnerorganisatsioonid, kes korraldavad õpilaste majutuse, töökohad ja monitooringu kohapeal.

Erasmus+ rahastus katab õpilase reisikulud, majutuse ja elamisrahad kogu õpirändeperioodi jooksul.
Varasemate õpirändes osalenud gruppide kirjeldusi saad vaadata meie blogist.

Kui soovid osaleda õpirändes, siis täida oma sooviavaldus siin!


Osalemissoovi avaldanud õpilastele korraldatakse täpsem info jagamine projektitingimuste kohta.
Küsimuste korral esita need koolitus@ehituskool.ee või pöördu kab 126.

Kasuta suurepärast võimalust!

Malta VP.jpg

20160405 välispraktika.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile