Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Akadeemiline kalender

Akadeemiline kalender 2020/2021

 

AKADEEMILINE KALENDER 2020–2021 ÕPPEAASTAL

Õppetöö algus: 1.september 2020

Õppeaasta jaguneb 2 poolaastaks (I: 1.09.2020 - 29.01.2021; II: 1.02.-18.06.2021)

ja 5 õppeperioodiks:

1. periood 1. september 2020 kuni 23. oktoober 2020

2. periood 26. oktoober 2020 kuni 18. detsember 2020

Talvine koolivaheaeg 21. detsember 2020 kuni 3. jaanuar 2021

3. periood 4. jaanuar 2021 kuni 26. veebruar 2021 (is-õppe ja tasandusnädal 25.-29.01.2021)

4. periood 1. märts 2021 kuni 23. aprill 2021

5. periood 26. aprill 2021 kuni 18. juuni 2021 (is-õppe ja tasandusnädal 14.-18.06.2021)

Kooli lõpuaktus 18. juunil 2021

1. PERIOOD

 2020–21 õppeaasta avaaktus ja õppetöö algus 01.09.2020

 I kursuse õpilaste sissejuhatav infopäev õpingutesse 01. ja 02.09.2020

 VÕTA avalduste esitamine (02.09.–02.10.2020)

 Vaimse tervise nädal (12.-16.10.2020)

 Põhitoetuse taotlemine (tähtajad ÕIS TAHVEL - infosüsteemis)

 Õpilasesinduse esimene kogunemine – uute liikmete vastuvõtt (08.09.2020)

 Eritoetuse taotlemine (tähtajad ÕIS TAHVEL - infosüsteemis)

 Sügisene spordipäev, teatejooksude päev (18.september 2020)

 Jooksukross (25.september 2020)

 Lastevanemate infoõhtu ja koosolek (06.10.2020)

 Õpetajate päeva tähistamine (02.10.2020)

 Saalijalgpallivõistlused (9.oktoober 2020)

 Korvpallivõistlused (23.oktoober 2020)

2. PERIOOD

 Sulgpallivõistlused (20.november 2020)

 Sulgpallivõistlused (2. või 3.periood)

 Kooli sünnipäev ja sünnipäevanädal (01.11.2020 ja al 02.11.2020)

 Kelluvillak-viktoriin (november 2020)

 Kodanikupäeva tähistamine (26.11.2020)

 Jõulukellu (detsember)

 Kiirmale võistlused (4.detsember 2020)

 Jõulupinks (11.detsember 2020)

 Jõuluaktus (18.12.2020)

3. PERIOOD

 Riigikaitse talvelaager KKH 3.kursusele (jaanuar 2021)

 EuroSkills Graz´is Austrias (06-10.01.2021)

 Õppetoetuste taotlemine (tähtajad ÕIS TAHVEL infosüsteemis)

 Võrkpallivõistlused (15.jaanuar 2021)

 KelluSkills koolisisene kutsemeistrivõistlus (18.-21.jaanuar 2021)

 Õpilaskonverents (22.01.2021)

 Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel võlgnevuste likvideerimine 29.01.2021 kell 23:59;

(õpetajatel hinneteseisu fikseerimine päevikus 03.02.2021 kell 23:59).

 Saalihokivõistlused (5.veebruar 2021)

 Talispordipäev (veebruar 2021)

 Karjääripäev (17.02.2021)

 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine (23.02.2021)

 Rühmade pildistamine (22.-26.02.2021)

 Viimane koolikell (26.02.2021)

4. PERIOOD

 CNC ja Plaatija kutseeksamid (märts 2021)

 CNC ja Plaatija eriala lõpetamine (märts 2021)

 Õpilasesindus töömessidel (veebr–mai 2021)

 Emakeelepäev (12.03.2021)

 „Kellu Rammumees“ (26.03.2021)

 Muinsuskaitse kuu üritused restaureerimise õppesuunal (märts 2021)

5. PERIOOD

 Noor Meister 2021 (mai 2021)

 Euroopa päeva tähistamine (10.05.2021)

 Puidu ja restaureerimise õppesuuna kutseeksamid ning lõputööde kaitsmised (juuni 2021)

 Tisleri eriala õpilaste koolieksam ja praktiliste tööde väljapanek (juuni 2021)

 Elektrikute kutseeksam (juuni 2021)

 Ehitajate kutseeksam (juuni 2021)

 Viimistlejate kutseeksam (juuni 2021)

 Puidu ja restaureerimise õppesuuna praktika kaitsmised (juuni 2021)

 Tallinna Ehituskooli lõpuaktus 18.06.2021

 Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel võlgnevuste likvideerimine 18.06.2021 kell 23:59;

(õpetajatel hinneteseisu fikseerimine päevikus 30.06.2021 kell 23:59).

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile