Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Eksamikeskus

Tallinna Ehituskool on erialaliitude poolt tunnustatud kutseeksamikeskusena kolmes valdkonnas:

 

EHITUS

Kutset omistav organ - Eesti Ehitusettevõtjate Liit 

Kutseeksamikeskus alates 2002

Omistatavad kvalifikatsioonid: müürsepp, puusepp, ehitusviimistleja

 

PUUTÖÖ

Kutset omistav organ - Eesti Mööblitootjate Liit

Kutseeksamikeskus alates 2004

Omistatav kvalifikatsioon: tisler

 

ELEKTER

Kutset omistav organ - Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit 

Kutseeksamikeskus alates 2004

Omistatav kvalifikatsioon: sisetööde elektrik

 

Kutseeksameid puudutavates küsimustes jagavad lisainformatsiooni:

 

Kunnar Kamar (tisler) 651 9048; 5682 9204
Ingrid Knuut (sisetööde elektrik) 651 9049
Tõnu Armulik (müürsepp, puusepp, ehitusviimistleja) 651 7211; 506 4980

 

 

Eksamil osalemiseks on vajalik koostada taotlus, mis koosneb alljärgnevatest dokumentidest:

Isikut tõendava dokumendi koopia ja vormikohane avaldus kutset omistavale organisatsioonile.

Avalduse vormid on saadaval ehitusosakonnas ja kabinetis 4-121. 

Avalduse blanketi võib alla laadida siit 

Valmis taotlused palume esitada oma kutseõpetajale.

LISAINFORMATSIOON:

Tõnu Armulik

Arendusdirektor

telefon: 651 7211

e-mail: tonu.armulik@ehituskool.ee

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile