Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Dokumendid

 Tallinna Ehituskooli põhimäärus

Kooli dokumendid  Õppekorralduseeskiri  Tallinna Ehituskooli arengukava  Tallinna Ehituskooli tööplaanid  Direktori käskkirjad  Majandusaasta aruanded  Lisadokumendid  Andmekaitse 

Isikuandmete töötlemisel järgib Tallinna Ehituskool Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise põhimõtteid vt. www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine

Isikuandmete vastutav töötleja: Tallinna Ehituskool, tel.651 9040, e-mail ehituskool@ehituskool.ee

 

 

 

 

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise teave  Teabenõue 

Teabenõue on teabe valdajale esitatud taotlus teabe saamiseks.

Teabenõuded palun esitage postiaadressile:

Tallinna Ehituskool

Pärnu mnt 162, 11317 Tallinn

Teabenõude esitamine elektrooniliselt

 

Korruptsiooniennetus 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus -ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid hille.voolaid@hm.ee

 

 

Dokumendid kvaliteedihindamise aruande juurde 

 

Õppekavad

 Kinnitatud õppekavad

 

Tööohutus

Viide elektroonilisele dokumendiregistrile EKIS

Alates 01.jaanuar 2016 registreeritud dokumendid. Dokumentidele võib olla kehtestatud juurdepääsupiirang, sellisel juhul on avalikud vaid registreerimisandmed.

Avalikud dokumendid on leitavad siit

 

 

Tallinna Ehituskooli logo ja sümboolika

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile