Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Raamatukogu

Raamatukogus saab vahetundide ajal:

• lugeda raamatuid, värskeid ajalehti ja ajakirju
• laenutada koju õppekirjandust, ilukirjandust ning muid teavikuid
• kasutada arvuteid, seda eelkõige õppetööga seotud infootsinguteks ja iseseisvaks tööks
• teha infootsinguid ning saada selleks abi raamatukogu töötajalt
• paljundada ja printida vajalikke õppematerjale raamatukogu töötaja juhendamisel

NB! Paljundamiseks ja printimiseks võta kaasa oma paber! 

 

Raamatukogu kasutamise kord

 

Üldainete õpikute laenutus:

Kõigile põhikooli baasil õppivatele õpilastele laenutatakse üldainete õpikud (matemaatika, füüsika, võõrkeeled jne). Õpikute laenutamine toimub kogu rühmale korraga rühmajuhendaja või aineõpetajaga kokku lepitud ajal septembri alguses.

Raamatukogu uudised:

UUED RAAMATUD UUED DVD-d 

Uued näitused:

Jaan Kross – Maarjamaa kroonik

Kutseõpikuid ja nende autoreid möödunud sajandil

Juubeliraamatud ja aastaraamatud

Näituste arhiiv:

Kääbusraamatuid Svetlan Piilmani kogust

Muusikaasta 2015

 

Vanade fotode galeriid:

1947-1970

1971-1990

1991-...

Lisainfo:

Kaia Kraak
Raamatukogu juhataja
telefon: 6517214
e-mail: kaia.kraak@ehituskool.ee

 

 

 

Õppeperioodil avatud:

E  9.00 - 16.30

T  9.00 - 15.00

K  9.00 - 16.30

N  9.00 - 16.30

 R  9.00 - 15.00 

 

Kataloogid:

Õpilaste lõputööd ja portfoliod

Ehituse õppesuund

Ehitusviimistluse õppesuund

Elektri õppesuund

Puidu õppesuund

Restaureerimise õppesuund

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile