Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Raamatukogu

Raamatukogus saab vahetundide ajal:

• lugeda raamatuid, värskeid ajalehti ja ajakirju
• laenutada koju õppekirjandust, ilukirjandust ning muid teavikuid
• kasutada arvuteid, seda eelkõige õppetööga seotud infootsinguteks ja iseseisvaks tööks
• teha infootsinguid ning saada selleks abi raamatukogu töötajalt
• paljundada ja printida vajalikke õppematerjale raamatukogu töötaja juhendamisel

NB! Paljundamiseks ja printimiseks võta kaasa oma paber!  

 

Raamatukogu kasutamise kord 

 

Üldainete õpikute laenutus:

Põhikooli baasil õppivatele õpilastele laenutatakse üldainete õpikuid kogu rühmale korraga rühmajuhendaja või aineõpetajaga kokku lepitud ajal septembri alguses.

 

Raamatukogu uudised:

UUED RAAMATUD UUED DVD-d 

 

Näitused:

Jah, Ukraina on olemas!

Juubeliraamatud ja aastaraamatud

 

Näituste arhiiv:

Eesti Vabariik - 103

Universum. Loodus. Inimene. - Loodusteemalisi ajakirju ja raamatuid

Kääbusraamatuid Svetlan Piilmani kogust

Muusikaasta 2015

Jaan Kross - Maarjamaa kroonik

 

Vanade fotode galeriid:

1947-1970

1971-1990

1991-...

Lisainfo:

Kaia Kraak
Raamatukogu juhataja
telefon: 6517214
e-mail: kaia.kraak@ehituskool.ee

 

Õppeperioodil avatud: 

E   9.00 - 15.00

T   9.00 - 16.30

K   9.00 - 16.30

N   9.00 - 16.30

R   9.00 - 15.00

 

Kataloogid:

 

Õpilaste lõputööd ja portfooliod

Restaureerimise õppesuund

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile