Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tugiteenused - Nõustamine ja arstiabi

HEV-koordinaatorilt saad abi, kui

 • sulle on mõned õppeained väga rasked ja tunned, et ei taha tundi minna;
 • sa oled põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel, väikeklassis või muu erineva programmi järgi;
 • sul on raske õppimisele keskenduda;
 • sulle tekitavad raskusi iseseisvad tööd ja erialased tekstid.

 

Psühholoogi poole võid pöörduda

 • õppetööga ja sellega seonduva isikliku elu teemad;
 • motivatsiooni leidmine õppetööks, valikute ja otsuste tegemine elus;
 • stressiga toimetulek ja kriisisituatsioonide lahendamine;
 • suhtlemisoskuste arendamine, sh konfliktide ennetamine ja lahendamine;
 • koolikiusamine -ja vägivald; 

 

Psühholoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid järgmistel teemadel

 • õpilasega/lapsega ladusa koostöö eeldused;
 • konfliktide ennetamine ja lahendamine;
 • erinevad rollid (isiksus, (õpetaja, lapsevanem) ja nendega seotud piirid.

HEV-KOORDINAATOR

Vastuvõtt:

Vastavalt nädala plaanile

I korrus, kabinet 117

Ülle Hinnov

HEV-koordinaator

telefon: 5670 2234 

e-post: ulle.hinnov@ehituskool.ee

 

 

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Vastuvõtt:

Vastavalt nädala plaanile

III korrus, kabinet 301

Jana Võrk

Psühholoog

telefon: 5678 3950 

e-post: jana.vork@ehituskool.ee

 

MEDITSIINIABI

Vastuvõtt:

E-N 8.30 - 14.30

I korrus, kabinet 118

Kaie Valter

Kooliõde

telefon: 55663169

www.kooliode.ee

 

SOTSIAALPEDAGOOG

Vastuvõtt:

Vastavalt nädala plaanile

II korrus, kabinet 205

 Terje Maarand

Sotsiaalpedagoog

telefon: 5687 8100

e-post: terje.maarand@ehituskool.ee

 

ÜLERIIGILINE LASTEABITELEFON (tasuta)

www.lasteabi.ee 

Tel.: 116 111 eesti ja vene keeles 24h

TALLINNA PSÜHHOLOOGILINE KRIISIABI

www.eluliin.ee/index.php/tallinna-psuehholoogiline-kriisiabi 

Tel.: 631 4300

ON-LINE NÕUSTAMINE JA VAIMSET TERVIST PUUDUTAV INFO

www.peaasi.ee 

Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire.

www.lahendus.net 

TÜ ja TLÜ psühholoogiatudengid pakuvad tasuta psühholoogilist e-nõustamist ja infot. Tutvustatakse vaimse tervise valdkonda, leiad mitmesugust psühholoogia-alast infot ja kontakte.

www.amor.ee 

Noorte nõustamine, sh ka e-nõustamine. Saate esitada küsimusi seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm. teemadel.

CARITASe PEREKESKUS

www.caritas.ee 

www.noorema.ee 

Noorte rasedate, emade ja noorte pere toetus, nõustamine ja koolitused.

Erika 7A, Tallinn, tel.: 6 828 414

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile