Nõukogu

Üldosakond

Ingrid Järv
direktori abi
Dagmar Koldits
finantsist
Kaie Valter
kooliõde

Õppeosakond

Lya Männiste
õppedirektor
Kristina Hallikas
õppetöökorralduse juht
Tuuli Pärg
haridustehnoloog
Mai Einama
sotsiaalpedagoog
Karin Kõrge
juhtõpetaja
Jana Võrk
psühholoog
Mare Lilleorg
kinnipeetavate õppesuuna juht
Jana Mäekivi
õppesekretär
Ulvi Noor
praktikakorralduse juht
Kaia Kraak
raamatukogu juhataja
Kunnar Kamar
juhtõpetaja

Üldainete õppesuund

Ehituse õppesuund

Priit Valge
erialaõpetaja
Mikk Mänd
erialaõpetaja
Loona Põtter
erialaõpetaja
Margus Švets
erialaõpetaja
August Metsma
erialaõpetaja
Roman Issakov
erialaõpetaja

Ehitusviimistluse õppesuund

Elektri õppesuund

Ingrid Knuut
juhtõpetaja
Urmas Tangsoo
erialaõpetaja
Nikolai Šmukerov
õpetaja

Restaureerimise ning tisleri erialade õppesuund

Arendus- ja täiendusõppe osakond

Tõnu Armulik
arendusdirektor
Helen Lepp
täienduskoolituse spetsialist
Valter Ots
erialaõpetaja
Katrin Haug
kommunikatsioonijuht

Kinnipeetavate õppesuund

Mare Lilleorg
kinnipeetavate õppesuuna juht
Erkki Tikan
erialaõpetaja
Natalja Jochim
õpetaja
Mati Eskel
õpetaja

Haldusosakond

Tarmo Laaban
haldusdirektor
Alo Reivik
haldusspetsialist
Tiina Plees
õpilaskodu administraator
Tiia Reimann
õpilaskodu administraator
Ljudmilla Reditškina
õpilaskodu administraator
Sergei Palk
remonditööline
Saima Raamat
administraator
Niina Palk
puhastusteenindaja
Vladimir Nikiforov
puhastusteenindaja
Maire Viks
õpilaskodu administraator
Maria Nikonova
puhastusteenindaja
Jevgenia Pavlova
puhastusteenindaja
Helju Vegmann
kokk
Olga Piiskoppel
puhastusteenindaja
Jelena Shipilova
puhastusteenindaja
Juta Pallo
administraator
Merle Abel
ökonomist
German Nikonov
arvutitehnik
Sergei Seleznov
elektrik-remonditööline
Natalja Viktorova
vanempuhastusteenindaja
Inna Zilina
puhastusteenindaja
Alevtina Morgen
puhastusteenindaja
Mare Rõõmussaar
administraator
Urmas Vaabel
administraator

Haridustöötajate ametiühing

Ulvi Noor
ametiühingu usaldusisik