Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Koolitus on mõeldud varasema elektrialase töökogemusega inimestele, kes soovivad asuda taotlema 4. taseme sisetööde elektriku kutset. Täpsema ülevaate koolituse sisust leiab õppekavast.

calendar_month
11.10.2022 - 15.11.2022
euro
Tasuta - õppegrupp komplekteeritud
file_open
Õppekava

Koolitaja: Egon Jõgisaar
Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks
  • Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist. 
  • Koolitus toimub kolm korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21. 
  • Kokku 16 koolituskorda: 11.10, 12.10, 17.10, 18.10, 19.10, 24.10, 25.10, 26.10, 31.10, 1.11, 2.11, 7.11, 8.11, 9.11, 14.11 ja 15.11.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  • õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
  • motivatsioon (põhjendus, miks soovite koolitusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni koolitusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

Koolituse õppegrupp on komplekteeritud. Sama koolitust saame tasuta pakkuda uuesti kevadperioodil 2023. Kui oled huvitatud infost, millal registreerimine avatakse, siis jäta meile oma kohtakt siin
 

person
Helen Lepp
täienduskoolituse spetsialist

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 
 

Koolituste sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vms tingimustega.
 

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
 


Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013 nr 33 ja 19.06.2015 nr 27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.