Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

TEK-i metoodikapäevad toimusid 2. ja 3. juunil VIKK-is

2. ja 3. juunil 2016. a. toimusid Tallinna Ehituskooli (TEK) metoodikapäevad, mille peateemasid oli kolm: organisatsioonikultuur ja maine, töötajate rahuolu ning õpilaste rahulolu. Sisulise ja korraldusliku poole eest kandsid hoolt õppedirektor Lya Männiste, üldainete õppesuuna juhtõpetaja Juta Elbing-Nõlvak ja direktori abi Ingrid Järv, moderaatoriks oli arendusdirektor Tõnu Armulik.

Direktor Raivo Niidas avas metoodikapäevad ja tutvustas tegevusplaani. Seejärel rääkis Juta Elbing-Nõlvak organisatsioonikultuurist TEK-i vaatevinklist. Järgnes Lya Männiste ettekanne aja juhtimise psühholoogilistest eripäradest ja prokrastinatsioonist. Peale lõunapausi jätkas Lya Männiste juba järgmise teemaga tutvustades TEK-i töötajate rahulolu küsitluse tulemusi. Järgnenud rühmatöös otsiti vastust küsimusele: milliseid muudatusi on tarvis, et tunda end õnnelikuna. Vitamiinipausile järgnes kolm ettekannet organisatsioonikultuurist: (1) Kooli organisatsioonikultuur muutuvas maailmas – õppetöökorralduse juht Kristina Hallikas; (2) Meie organisatsioonikultuur tööandjate vaates – praktikakorralduse juht Ulvi Noor; (3) Organisatsioonikultuur ja organisatsiooni maine – kommunikatsioonjuht Liisi Taniroo.

Esimest päeva jäi kokku võtma rühmatöö, mil paberile said kirja pandud vastused küsimustele: (1) kas meie kooli organisatsioonikultuur toetab rahvusvahelistumist ning kas me oleme valmis uus-sisserändajate ning ka Y ja Z põlvkondade integreerimiseks kooliellu; (2) õpilane praktikaettevõttesse: kas tabula rasa või iseloomustusega; (3) milline on TEK-i panus ja millised on mõjud majanduslikule heaolule, keskkonnale, ühiskonnale.

Järgmisel päeval keskenduti õpilaste rahulolu küsitluse tulemustele – Lya Männiste tõi välja olulisemad aspektid, mis on TEK-i õppurid murekohtadeks ja õnnestumisteks nimetanud, ning põhisuunad, mis vajavad uusi või värskemaid lahendusi. Ühis- ja rühmaaruteludes otsiti vastuseid küsimustele – mida hoida ja mida püüda? Rühmatööd juhtisid Lya Männiste ja õpetaja Kristjan Stroom. Aruteludes sündinud ideid arendatakse edasi ning juba praeguseks on mõned murekohad leidnud head lahendused.

Sel korral toimusid metoodikapäevad Viljandi Kutseõppekeskuses (VIKK). Vastuvõtjaks oli arendusjuht Karmen Selter, kes tutvustas Tallinna Ehituskooli kollektiivile VIKK-i, ja tänu kellele tundsid end ehituskooli töötajad õppekeskusel külas olles mõnusalt ja hubaselt. Tänu!

_MG_4408ccol.jpg

_MG_4076.JPG

_MG_4479.JPG

_MG_4435.JPG

Kokkuvõte Facebook'is https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1134277363291002

Avaldatud 10.06.2016 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile