Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Talvised metoodikapäevad võtsid kokku sügistalvise poolaasta

21. ja 22. detsembri hommikust olid õpetajad ja tugisüsteemi töötajad koolis agaralt toimetamas. Kui varahommikul sagiti veel klassiruumides, heideti pilk peale lõppenud poolaasta tulemustele ja pandi märgid maha uute tegevuste planeerimiseks, siis kell kümme koguneti aulasse, kus direktor Raivo Niidas avas traditsioonilised talvised metoodikapäevad.  Teist aastat toimuvad need ühisnimetuse „Õpilaskeskne kool“ all. Arutletud on mitmeid selle teemaga seonduvaid valdkondi, tehtud kokku-võtteid ja kavandatud uusi tegevusi.

Seekordsed metoodikapäevad keskendusid elukestva õppe teemale. Aasta aastalt on ehituskoolis suurenenud nende õppijate arv, kes omandavad teadmisi ja oskusi oma igapäevase töö ja elu kõrvalt. Selleks, et kool suudaks omapoolselt anda parima kahepoolsete  ootuste täitumiseks  ja ka selleks, et õppija ei katkestaks õpinguid, arutleti esimesel päeval uute õppekavadega seonduvat. Poolteist aastat kogemust on paras aeg selleks, et nähtavaks on saanud nii plusspooled kui ka arendamist vajavad valdkonnad. Kutseõpetajate ja üldainete õppesuuna õpetajate töörühmades oli peamiseks arutlusteemaks lõimitud õpe. Vaagiti ja avaldati arvamusi ka rakenduskavade muutmise vajaduse osas.

Teise päeva juhatas sisse arendusdirektor Tõnu Armulik oma ettekandega elukestva õppe olulisusest tööelus toimetulemiseks. Rõhuasetus oli elukestva õppe strateegia rakendamisest ehituskooli lähemate aastate arengutes. Õppedirektor Lya Männiste pani kuulajate mõtted liikuma rääkidest erinevate stsenaariumide vajadusest planeeritud arengusuundade rakendamisel. Järgnesid õppesuundade juhtõpetajate  ülevaated elukestva õppe rakendamisest õppesuunati. Praktikakorralduse plussidest ja miinustest andis ülevaate praktikakorralduse juht Ulvi Noor.

Päeva teist poolt alustas Karl Mark OÜ stendi „Tark Maja“ tutvustusega, järgnes Terje Jakseni  sõnavõtt sellest, kuivõrd oluline on õppeprotsessis kasutada külalislektoreid. Sõnavõttu ilmestasid fotod PVC põrandakatete paigaldamise moodulist, mida õpetaski külalislektor.

Ümberpööratud klassiruumi meetodit tutvustas üldainete õppesuuna juhtõpetaja Juta Elbing-Nõlvak, tuues välja  meetodi need võimalused, mille kasutamine oleks otstarbekas just täiskasvanud õppija puhul.

Metoodikapäevade lõpus tuletas kooli psühholoog Natalja Krassilnikova meelde osapoolte erinevaid lähenemisviise ja suhtumisi õppeprotsessis.

Postitatud 31.12.2015

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile