Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Praktikavõimalused Euroopas 2019-2020

erasmus plus logo.jpg

Tänu Erasmus+ programmi raames toimivatele projektidele, on Tallinna Ehituskooli õpilastel võimalik osaleda õpirännetes erinevates Euroopa riikides. Praktikaperioodi pikkuseks välisriigis on 6 nädalat ning õpiränded jäävad ajavahemikku oktoober 2019 – november 2020.

Õpirände eesmärkideks on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning saada kogemusi rahvusvahelises töökeskkonnas, õppida tundma teisi kultuure, avardada silmaringi, praktiseerida võõrkeeli ja saada kogemusi iseseisvaks eluks.

Projekti rahastus katab kõik õpirändega seonduvad otsesed kulud – osalejate transpordi Tallinnast praktika toimumise kohta, kindlustuse, majutuse ja elamisrahad praktika ajal. 

2019-2020 õppeaastal on õpirännete sihtriikideks:

  • Ungari,
  • Saksamaa,
  • Itaalia,
  • Malta,
  • Portugal,
  • Hispaania,
  • riikide nimistu täieneb.

Õpirändes osaleda soovijatelt ootame kirjalikku sooviavaldust, mille saate täita Tallinna Ehituskooli kodulehel --> Õpilasele --> Praktika välisriigis. Kandideerimise tähtaeg on 18.11.2019.

Varasemate õpirännetes osalenud õpilaste kogemustest saate lugeda TEK blogist https://ehituskool.wordpress.com/.

kooli TVvalispraktika-10.jpg

Avaldatud 06.09.2019 LT

Viimati täiendatud 31.10.2019

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile