Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Kandideeri välispraktikale!

Tänu Erasmus+ programmi raames toimivatele projektidele, on 36 Tallinna Ehituskooli õpilasel võimalik sooritada erialane praktika välisriikides. Praktikaperioodi pikkuseks on 6 nädalat ja kõik kavandatavad praktikad jäävad ajavahemikku aprill – mai 2016.

Projektide esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialaseid pädevusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas töötades. Samas annab projektis osalemine ka hea võimaluse võõrkeelte praktiseerimiseks ja toimetulekuks tavapärasest erinevas elukeskkonnas.
Projekti rahastus katab osalejate transpordi, majutuse ja päevarahad praktika ajal.

2016. aasta kevadel on välja pakkuda alljärgnevad praktikakohad:

Ungari - 6 õpilast (puit- ja kiviehitiste ehitusrestauraator, puusepp)
Soome -  10 õpilast (tisler, maaler, puusepp)
Saksamaa - 13 õpilast (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp, viimistleja)
Itaalia - 6 õpilast (mööblirestauraator, tisler, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp)
Malta -  4 õpilast (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp)

Välispraktikal osaleda soovijatelt ootame kirjalikke sooviavaldusi koos motivatsioonikirjaga aadressile koolitus@ehituskool.ee  või paberkandjal kabinet 126. Tutvu eelmistel aastatel välispraktikal osalenute praktikakirjelduste ja piltidega ehituskooli blogis!

Avaldusel peavad olema kindlasti: osaleja nimi, õpitav eriala, õpperühm, telefoninumber ja e-posti aadress.

Avalduste esitamise tähtaeg on 20.01.2016.

20160405 välispraktika.jpg

Postitatud 05.01.2016

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile