Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Ehituskool avab reedel täielikult uuendatud õppekompleksi

Novembri alguses jõudis lõpule Tallinna Ehituskooli põhjalik ümberehitus, mille käigus renoveeriti senine kooli peamaja ja valmis uus kaasaegne praktikahoone.

Uue praktikamaja ja peahoone projekteeris Sirkel ja Mall OÜ, ehitustöid teostas Bauschmidt OÜ. 2013. aastal alanud ja ligi 9 milj eurot maksva läinud ehitustööde käigus lammutati kooli territooriumil  paiknenud amortiseerunud õppetöökojad, mille asemele rajati uus kahekorruseline 3295,0 m² praktikahoone. Lisaks kaasajastati täielikult kooli peahoone.

Kaasaegseimas õppekeskkonnas hakkavad paiknema õppetöökojad ja klassid ehitus- elektri- ja puiduerialade oskustööliste väljaõppeks. Hoone sisseseade valikul on lähtutud kaasaegseimatest tehnoloogilistest võimalustest ja tööandjate vajadustest.

Tallinna Ehituskooli direktori Raivo Niidase sõnul on nüüdsest Ehituskooli nimele vääriline õppekeskkond, mis võimaldab anda kaasaegseimat õpet ehituse-, puidu ja elektrivaldkonna õppekavadel. „Selleks, et kutseõppeasutus saaks koolitada tööandjate vajadustele orienteeritud oskustöölisi, peab ka kool koos sisseseade ja õppevahenditega vastama tänapäeva nõuetele, millele Tallinna Ehituskool nüüdsest kindlasti vastab.“ lisas Tallinna Ehituskooli direktor Raivo Niidas.

Tallinna Ehituskool on 1947 aastal asutatud ehitus- ja puiduerialasid õpetav oma valdkonna juhtiv kutsekool. Koolis saab õppida 9 erialal (kivi - ja betoonkonstruktsioonide ehitus, ehituspuusepp, ehitusviimistlus, puit- ja kiviehitiste restauraator, elektrik, keskkonnatehnika lukksepp, tisler, mööblirestauraator, pehme mööbli valmistaja). Õppetöö toimub eesti- ja vene keeles. Lisaks pakub Ehituskool täienduskoolitusi. Kaasajastatud kooli õppekeskkond võimaldab oluliselt tõsta õppetöö kvaliteeti ning kutseõppe atraktiivsust Tallinnas ja Harjumaal.

Linnarahvas saab majaga tutvuda neljapäeval, 13. novembril, alates kella kuuest õhtul.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile