Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 õppest toimub erialasel tööl ettevõttes. Töökohapõhise õppe eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi sessioonõppena. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakohapoolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest koolituskohas.

Töökohapõhise õppe edukal lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.Tallinna Ehituskoolis saab töökohapõhises õppevormis kahel erialal:

Ehituspuusepp

Põhihariduse nõue, õppeaeg 2 aastat
Omandatav kutse: ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin)

Tavapäraselt avame uue töökohapõhise õppegrupi detsembrikuus! Kui oled õppest huvitatud, siis kirjuta helen.lepp@ehituskool.ee.

Õppekava

Lamekatusekatja

Põhihariduse nõue, õppeaeg 1 aasta
Omandatav kutse: lamekatusekatja, tase 4 esmane kutse

Tavapäraselt avame uue töökohapõhise õppegrupi detsembrikuus! Kui oled õppest huvitatud, siis kirjuta helen.lepp@ehituskool.ee.

Õppekava

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee / helen.lepp@ehituskool.ee 

Prõm logo suurem.jpg

 

PRÕM tegevus 8.6 "Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine"

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile