Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

SISETÖÖDE ELEKTRIK

 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • kontaktõpe toimub alates 03.10.2022 üle nädala algusega kell 14.00 (nädalapäevad on täpsustamisel)
   

Õpingud

 • õppeaeg 0,5 aastat
 • õppekava maht  30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • erialale kandideerimise tingimuseks on 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskuse olemasolu ning erialane töökogemus
 • edukate õpingutega omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 5

 

Loe lisaks

Õppekava

Üldõpingute rakenduskavad

Sisetööde elektrik - 5. tase

kutseõpe


Sisetööde elektrikud töötavad energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes, nende peamised tööülesanded on:

 • elektripaigaldise tehnilise korrasoleku ja kasutamise ohutuse tagamine,
 • elektripaigaldiste ja seadmete paigaldamine ja käitamine, 
 • koostöö sidusvaldkondade spetsialistidega.

Siseelektriku põhilised töövahendid on:

 • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
 • tõstukid ja teised mehhanismid,
 • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid,
 • infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.

5. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. 5. taseme sisetööde elektrik paigaldab ja käitab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge  ning kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge elektripaigaldisi ja seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ja kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Turva- ja ohutustehnikaalaseid paigaldus- ja käidutöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu turva- ja päästeseaduses sätestatuga. Töö eeldab koostööd sidusvaldkondade (hooneautomaatika, üldehitus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, turva- ja ohutustehnika jm) spetsialistidega. 5. taseme sisetööde elektrik omab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi. Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile