Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

PLAATIJA

 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 03.10.2022 E-K algusega kell 14.00

Õpingud

 • õppeaeg pool aastat
 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Plaatija, tase 4
   

Loe lisaks

Õppekava

Rakenduskavad

 

Plaatija - 4. tase

kutseõpe


Plaatijad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes ning nende põhilised tööülesanded on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus ja mõõtu lõikamine,
 • pindade plaatimine.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood,
 • seadmed ja mõõteriistad: segutrell, plaadilõikur, frees, laser,
 • erinevad materjalid (plaatmaterjal, kuivsegud, liimid, hermeetikud.

Plaatijad töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Plaatijad peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile