Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

LAMEKATUSEEHITAJA

 • töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe
 • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes
 • vastuvõtt avatakse ja kontaktõppe toimumise aeg teatatakse novembris 2022
   

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Lamekatusekatja, tase 4

Loe lisaks

Õppekava

Rakenduskavad

Lamekatuseehitaja - 4. tase

kutseõpe


Lamekatusekatja on oskustööline, kes:

 • teostab troppimistöid,
 • paigaldab aurutõkkeid,
 • ehitab katusekaldeid,
 • paigaldab soojustusmaterjale,
 • ehitab sõlmesid, 
 • paigaldab plekkdetaile ja vihmaveesüsteeme.

Lamekatusekatja põhilisteks töövahenditeks on:

 • gaasipõleti, 
 • katusekatte keevitusautomaat, 
 • elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad,
 • käsiföön, 
 • kuumaõhu keevitusautomaat, 
 • rullik.

Lamekatusekatja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse olemasolu.

Lamekatusekatja töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahjustused) ehitisele ja/või selle osadele.

Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.

Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.

Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamise käigus), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile