Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Katuseehitaja

Katuseehitaja töötab ehitusel peamiselt lamekatusekatja, kaldkatuse ehitajana, ehitusplekksepana. Katuseehitajad on ehitustöölised, kes ehitavad, paigaldavad ja remondivad hoonete katuseid.

 • Lamekatusekatja ehitab katuse kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsioon- ja plekkdetailid, ehitab vajalikud sõlmed ja paigaldab kattematerjali.
 • Kaldkatuse ehitaja paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovituse, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjale.
 • Ehitusplekksepp ehitab aluskatuse, paigaldab valts-, profiilplekk-katuseid ja fassaade ning plekkdetaile ja vihmaveesüsteeme.

Kvaliteetne katus peab pidama vett, tuult, sooja, veeauru, õieti tuulduma ning ära juhtima sademevett. Katuse katmisel on väga tähtis valida õige tehnoloogia, sest vale tehnoloogia või ebasobiv materjal kahjustab hoonet tervikuna.

Katuseehitajad ehitavad ja remondivad hoonete katuseid, nende tööülesanneks on katta katus plaatide või katusekivide, bituumeni ja PVC-rullmaterjalide, sünteesmaterjali, katusepleki, laastu või rooga.

Katuseehitajana töötamiseks on vajalik erialane kutseharidus. Bituumenist katusekattematerjali paigaldamisel puutub lamekatusekatja kokku lahtise tulega, mistõttu peab omama kehtivat tuletööde tunnistust. 

Katuseehitajad töötavad peamiselt välistingimustes ja eri kõrgustel. Töö on füüsiliselt nõudlik, tuleb hoolega jägida ohtustehnikat. Seega nõuab katuseehitaja töö head füüsilist vormi, kusjuures väga tähtis on kõrgusetaluvus, hea koordinatsioon ja nägemine. Katusekatja peab olema vastutustundlik, kuna tema töös tehtud eksimused võivad tekitada suurt materiaalset kahju (vee- või tulekahjustused) valminud ehitistele või selle osadele.

Olulised teadmised ja oskused:

 • ehitusprotsessi terviku mõistmine,
 • energiatõhususe nõuetega arvestamine,
 • jooniste lugemise oskus, sh 3D-jooniste,
 • keerulisemate plekitööde oskus,
 • tuletööde tuleohutusnõuete tundmine,
 • ehituse tehnoloogiliste lahenduste kasutamise oskus,
 • koostööoskus.

Enamjaolt tasustatakse katuseehitajate tööd tükitöö alusel. Paljud ettevõtted tagavad töömeestele vahendid ja transpordi, teisalt on paljudel meistritel ka oma isiklikud tööriistad.

pic 1 alg katuseehitaja.jpg

Pildid FB-s (pildid: 1. - TEK, 2. - pixabay by MariaGodfrida, 3. - pixabay by anaterate, 4. - TEK, 5. - freepik by andn, 6. - TEK)

Allikad: Tallinna Ehituskool, Innove Rajaledja, Haridusportaal edu.ee:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/katuseehitaja
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Katusekatjad
 • https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/katuseehitaja-ja-ehitusplekksepp

Ehituse õppesuund

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm

Juhtõpetaja Meeta Heinaste

 

Viimati muudetud 27.01.2021

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile