Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Elektrik

Elektrikukutse tagab kindla töö, sest elektrikuid on alati tarvis. Kuni kasutatakse elektriseadmeid, on vaja inimesi, kes oskavad elektrisüsteeme paigaldada ja neid hallata. Üldisemalt saab elektriku töös esile tuua neli valdkonda:

 • paigaldus- ja monteerimistööd;
 • käitamine ja kontroll;
 • remondi- ja hooldustööd;
 • planeerimine ja juhtimine.

Elektrik paigaldab erinevaid seadmeid, juhtmeid, kaableid ja tarvikuid. Välitingimustes aitab elektrik ehitada näiteks elektriliine või paigaldada tänavavalgustust. Samuti paigaldab ta kaableid, elektriarvesteid või eri tüüpi muundureid nii elu-, äri- kui ka tootmishoonetes.

Käitamine tähendab paigaldatud elektriseadmete ja -võrkude töös hoidmist. Selleks teeb elektrik lülitamisi, jälgib seadmete tööd või juhib neid. Seadmete ja võrkude korrasoleku kontrollimiseks mõõdab elektrik näiteks voolu tugevust, pinget või seadmete ja juhtmete takistust. Suuremaid võrke ja süsteeme kontrollib elektrik arvutiga.

Samuti on elektriku ülesandeks elektrivõrkude hooldamine ning rikete eemaldamine. Näiteks peab ta hooldama ja parandama õhuliine. Mõnikord võib elektrik remontida kõikvõimalikke elektriseadmeid ja masinaid, näiteks elektrigeneraatoreid, tõstemehhanisme või tehaste tootmisseadmeid.

Kõik tööülesanded eeldavad elektrikult ettevalmistust ja planeerimist. Ta peab lugema jooniseid, hindama elektritöödele kuluva materjali hulka ja valima sobivaimad materjalid, töövahendid ja -viisid. Samuti peab kogenum elektrik juhendama ja jälgima teiste tööd.

Elektrik töötab nii siseruumides kui ka väljas. Samuti võib ette tulla tööd kõrgustes, tunnelites või suurtes tootmishoonetes. Näiteks võib elektrik töötada redeli või tõstukiga kõrgete lagede all. Elektritööd nõuavad erilist tähelepanu, ohutusnõuete järgimist ning kaitsevahendite ja eririietuse kasutamist.

Elektrikuna töötamiseks on nõutud ka erialane kutsetunnistus. Kutsenõuded on kirjas elektrikute kutsestandardites. Õppeperiood lõpeb erialase lõputööga, milleks on eramu elektrisüsteemi projekteskiisi koostamine. Pärast lõputöö kaitsmist on õpilased kogemusi, et sooritada erialane kutseeksam. Kutseeksami edukas sooritamine annab kutsetunnistuse, mis võimaldab edukalt töötada elektrialal ja seda kogu Euroopa Liidu piires. Töökohti on rohkem kui eriala lõpetajaid. Tööga seotud oskused on kasulikud ka eraelus. Tööala on innovaatiline ja elutähid, siin saavad kokku elektrisüsteemid, IT ja automaatika.

Elektriku kutse annab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EEEL), mis ühendab Eesti elektritööde tegijaid. EEEL-i eesmärk on esindada oma liikmete huve ning edendada Eesti elektriala ja elektrikute väljaõpet üldisemalt.

Tallinna Ehitusooli elektrikute õppebaas.

Õpi elektrikuks - video kogu eluks särtsu.

2020.06.26 elektrik all pics.jpg

Pildid FB-s (pildid: 1.-5. - pixabay by jarmoluk, 6. - pixabay by Free-Photos).

Allikad: Tallinna Ehituskool, Innove Rajaledja, Haridusportaal edu.ee:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/kutte-ja-jahutussusteemide-lukksepp
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Keskkonnatehnika-lukksepp
 • https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/veevärgi-kanalisatsiooni-ja-hoone-tehnosüsteemide-lukksepp
 • https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10532836

 

Erialanimetus vene keeles/Название профессии на русском языке: Электрик.

Vaata ka/Смотри также: 'Электрик внутренних работ', 'Внутренние электрические работы', 'Электрики', 'Электричество'.

 

 • Elektri õppesuund
 • Elektrienergia ja energeetika õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Ingrid Knuut

 

Viimati muudetud 26.06.2020

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile