Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja)

 

Õppekava:

Haljasalade hooldaja (45 EKAP) - ÕPPEKAVA ja KOMPETENTSID

Rakenduskavad:

Sissejuhatus õpingutesse

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Muru rajamine

Istutusalade rajamine ja hooldamine

Aedade ja haljasalade hooldamine

Piirete ehitamine

Sisehaljastus

FIE raamatupidamise alused

Tervisliku toitumise alused

Lühikirjeldus:

Maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhiülesanded on maastikuehituse objekti mahamärkimine, ettevalmistustööd ja materjali ladustamine objektil, projekti põhjal aia või haljasala rajamine, mullatööd, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, istutusalade ettevalmistamine, istutamine, muru rajamine jms. Ta töötab iseseisvalt.

Hooldustöödel ta rohib, niidab, lõikab taimi, väetab, teeb taimekaitset jm. 

Maastikuehitaja kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning täidab täpselt etteantud juhiseid.

Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd, suudab töötada meeskonnas. ja juhendab noorem-maastikuehitajat.

Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.

Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Maastikuehitaja töö eeldab autojuhilubade olemasolu.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile