Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Uued raamatud

VANADE VÄIKEMAJADE TARINDID

AUTOR: TIIT MASSO

Ehitame, 2022

Raamatus on vaadeldud eeskätt sõjaeelseid ja -järgseid väikemaju – ühepereelamuid, mis on ehitatud omal jõul juhindudes tolleaegsetest infoallikatest ja kasutades üldise defitsiidi tingimustes juhuslikult kättesaadud, sageli mittekvaliteetseid materjale.

Raamatu eesmärgiks on tutvustada tänapäevasele valdajale omaaegseid tarindusi ja nende kujundamise põhimõtteid. Ühtlasi on viidatud ümberkujundamise võimalustele. Konkreetseid soovitusi majade renoveerimiseks ei ole antud, sest iga hoone on unikaalne ja hoonete ümberkujundamiseks on tänapäeval lõpmata palju erinevaid võimalusi.

Käesolev raamat ei pretendeeri ammendavale põhjalikkusele ja ülevaatlikkusele. 

Raamat sisaldab hulgaliselt jooniseid, mis pärinevad tol ajal avaldatud ehituskäsiraamatutest.

KORROSIOONIKAITSE EHITUSES

Autor: LEMBI-MERIKE RAADO

Karl Õigeri Stipendiumifond, 2022

 

Miks ehitised ja rajatised lagunevad? Kas keskkonna- ja ekspluatatsioonitingimusi arvestades ja valides kasutatavaid ehitusmaterjale on võimalik pikendada ehitiste eluiga ja vähendada remondivajadust? Mida peab silmas pidama materjalide kooskasutamisel konstruktsioonis

Need on küsimused, millele autor, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Lembi-Merike Raado, üritab anda põhjendatud vastuseid pikaajalise kogemuse põhjal teadlase, õppejõu ja eksperdina.

Raamatus „Korrosioonikaitse ehituses“ käsitletakse enamlevinud ehitusmaterjalide, nagu raudbetoon, tsemendibaasilised materjalid, metallid, puit jt, püsivuse tingimusi ning ehitiste projekteerimise ja ehitustehnoloogiliste protsesside mõju kestvusele.

INTERJÖÖRI KUJUTAMINE JOONISEL

SISEARHITEKTUURI PÕHITÕED

Autor: Ro Spankie

Ava Raamat, Eesti kunstiakadeemia Kirjastus, 2022

„Sisearhitektuuri põhitõed” on sari sisearhitektuuri eriala ja selle aluseks olevate põhimõtete tutvustamiseks. Peamisi teooriaid täiendavad sisekujundusprojektide analüüsid, mis teevad sellest raamatust käsiraamatu nii tudengitele kui ka kõigile inimestele, kes on sisearhitektuurist huvitatud.

Sarja kolmas raamat „Interjööri kujutamine joonisel” pakub sissejuhatust interjööri kujutamisse nii joonistel kui maketi või mudeli ehitamise teel. Raamat uurib mitmeid joonistamise ja joonestamise tehnikaid ja pakub välja meetodi, kuidas neid mõista ning millal neid kasutada. Põhiliste teooriate toetamiseks kasutatakse nii traditsiooniliste kui tänapäevaste projektide uuringuid, mis muudab selle raamatu informatiivseks ja inspireerivaks kokkuvõtteks interjööri kujutamise võimaluste teemal.

Sarjast „Sisearhitektuuri põhitõed” on eesti keeles varem ilmunud „Kontekst ja keskkond” ning „Vorm ja konstruktsioon sisearhitektuuris”.

Dr Ro Spankie on University of Westminster sisearhitektuuri eriala juht ja õppejõud. Ta on töötanud samas ka kui sisearhitekt ja mööblidisainer ning on oma interjööriga seotud töid eksponeerinud ja avaldanud nii Suurbritannias kui ka välismaal. Ta on Ühendkuningriigi sisearhitektuuri ja sisekujunduse õppejõudude foorumi Interior Educators asutajaliige ning kaastoimetaja rahvusvahelises ajakirjas Interiors: Design, Architecture, Culture (Taylor & Francis).

AIAKUNST LÄBI AEGADE I

Autor: ANTERO SINISALO

Ehitame Kirjastus, Viplala, 1999

 

Raamatu mõte ei ole anda aiakunsti ajaloost põhjalikku ülevaadet, vaid pakkuda tihedat õppematerjali kontsentraati, mis juhatab sügavama huviga lugejaid tõelise uurimusmaterjali juurde. 

Lugejat teenindab alguses olev spetsiaalne sõnaseletuste osa ja lõppu paigutatud aineregister ning osade kaupa rühmitatud kirjanduse loetelu. 

Põhiline osa sellest raamatust on pühendatud aiakunsti üldajaloole, aiakunsti peamiste moevoolude ja põhisuundade vaatlusele. Põhjamaade aiakunsti osas on jälle püritud selgitama üldise arengu peegeldusi ja ilmnemisi Põhjala tagasihoidlikes oludes.

Peaosad koosnevad järgmistest teemadest: 

I Antiigi aiakunst: Vanema antiigi osas piirneb teema mõningate Niiluse oru ja Mesopotaamia aiakunsti näidetega, hilisema antiigi osas vaid kreeka ja rooma aiaga. 

II Keskaja aiakunst: arengu kõrval Euroopas antakse lühiülevaade ka Bütsantsi ja Islamimaade aedadest. 

III Renessanssaiad Itaalias ja mujal: Viimaste puhul on põhirõhk Saksa ja Madalmaade renessanssaedadel, seejuures on mõeldud ka seostele Põhjamaadega. 

IV 17. ja 18. sajandi regulaaraed: Le Notre-stiilis regulaaraed, selle levik ja 18. sajandil rokokooperioodil toimunud muutumine ning vähehaaval hääbumine. 

V Hiina ja jaapani aed: Ida-Aasia aiakunsti käsitlust on põhjust paigutada sellesse paika, kuna 18. sajandi keskel Euroopas toimunud murrangut on raske selgitada ilma hiina ja jaapani aia lahendusi ja stiile tundmata. 

VI Euroopa maastikuaed: selle käsitlus on iseenesest nii ajaliselt kui ka stiililiselt on märksa laiem kui nn. inglise aed või park. 

VII 19.ja 20. sajandi aiakunst: siin tulevad esile romantismi- ja eklektikaperioodi "segaaiad" ning kõik sajandivahetuse ja 20. sajandi alguse pürgimistele omased aiakunsti uuendamise eksperimendid, mis osaliselt on viinud aiakunsti teema ja sellealase tegevuse ümberhindamisele. 

VIII Linnapargid ja avalikud haljasalad: see aiakunsti osa on saanud viimastel aegadel liiga vähese tähelepanu osaliseks. Selle sektori ajaloolised etapid on põnevad nagu ka selle seosed üldise urbanismi arenguga. Käsitlused "aed või park linnas" ja vastupidine "linn pargis" - seega aedlinn - on uuesti määratlenud aiakunsti funktsiooni. 

IX Põhjamaad ja Soome: siin üritatakse vaadelda üldiste voolude peegeldust tähtsamate näidete valguses. Soome näidetes tuleb seejuures liikuda üsnagi neitsilikul pinnal. Selle maa aiakunstialane uurimustöö on veel peaaegu olematu ja seisab ees. 

Raamatus on ca 100 fotot ja joonist.

Muuseumiameti ehitusajaloo osakonna juhataja, filosoofiamagister Antero Sinisalo (1927-1986) luges aiakunsti ajalugu Helsingi Ülikoolis 1996.a. alates, hiljem ka Helsingi ja Tampere tehnikaülikoolide arhitektuuriosakondades. Samuti tegi ta sel teemal teadustööd, mis aga katkes ootamatu surma tõttu.

AIAKUNST LÄBI AEGADE II

Autor: ANTERO SINISALO

Ehitame Kirjastus, 2004

 

Filosoofiamagister Antero Sinisalo (1927-1986) aiakunsti ajaloo ülevaade jätkub käesolevas köites hiina ja jaapani aedade kirjeldusega, ilma milleta oleks 18. sajandi keskel Euroopas toimunud murrangut raske selgitada.

Edasi kirjeldatakse Euroopa maastikuaeda, 19. ja 20. sajandi aiakunsti ning linnaparke ja avalikke haljasalasid. Raamatu lõpus vaadeldakse tähtsamate näidete varal lühidalt üldiste voolude peegeldust põhjamaades ja Soomes.

Raamatus on ligikaudu 100 fotot ja joonist.  

KINNISVARAGA RIKKAKS SAAMISE ÕPIK 2.0

TEADMISED KINNISVARAST, MIS AITAVAD SUL SAAVUTADA RAHALIST VABADUST

Autor: Jaak Roosaare

Leguar Capital OÜ, 2022

 

Tegemist on kuus aastat tagasi ilmunud raamatu uuendatud versiooniga, mis on algsest raamatust ligi kaks korda mahukam.

Uuest raamatust saad teada kuidas:

 • alustada kinnisvarasse investeerimist kui endal raha pole
 • leida turult soodsaid tehinguid
 • saavutada oma kinnisvaralt lõputut tootlust
 • võtta portfellist välja 170 000 eurot ilma, et kinnisvara peaks müüma
 • teenida kahe notaris käimisega üle 100 000 euro kasumit
 • kaotada 10 000 eurot ühe autosõiduga Viljandisse
 • anda kinnisvaraga tagatud laenu
 • tekkis Pärnu vihatuim maja ja mida sellest õppida
 • sai alguse Everaus Kinnisvara ja miks Scandium Kinnisvara nimi ei ole enam Luise Kodu
 • investeerida kinnisvarafondidesse
 • teha nii, et pank Sulle laenu annaks
 • palju muud põnevat lugemist kinnisvara ja investeerimise kohta

Lisaks Jaagule jagavad raamatus oma teekonda ja tarkust 10 kinnisvaraga tegelevat inimest.

AKTSIATEGA RIKKAKS SAAMISE ÕPIK 2.0

TEADMISED VÄÄRTPABERITEST, MIS AITAVAD SUL SAAVUTADA RAHALIST VABADUST

Autor: Jaak Roosaare

Leguar Capital OÜ, 2021

 

Aktsiatega rikkaks saamise õpik 2.0 : teadmised väärtpaberitest, mis aitavad Sul saavutada rahalist vabadust!

Enamasti räägitakse aktsiatest ja börsist just kauplemise ja spekuleerimise võtmes. Kui Sa pole varem sellest teemast midagi kuulnud, siis tundub see ilmselt keeruline, ohtlik ja midagi kättesaamatut. Minu eesmärk on seda suhtumist muuta ja Sulle näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks. Ja et see on lihtsam ja turvalisem kui töökoha otsimine või hoidmine.

1999. aasta alguses ostsin keskkooliõpilasena oma elu esimesed aktsiad. Ligi 20 aastat hiljem toodab minu aktsiaportfell piisavalt dividenditulu, et saan sellega oma igapäevased elamiskulud kaetud. Olen teinud vahepeal sadu ja sadu tehinguid, kogenud suuri võite ja kibedaid kaotusi. Olen investeerinud ettevõtetesse, mille väärtus on kümnekordistunud ja olen ka kogu investeeringu kaotanud.

Ajaga olen mõistnud, et edukas investor ei pea jälgima igapäevaselt uudiseid või tegema kümneid tehinguid päevas. Edu saadab eelkõige pikaajalisi investoreid, kes jälgivad lihtsaid reegleid ega mõtle üle. Kõige olulisem on alustada ja oma raha tööle panna. Sellest käesolevas raamatus juttu tulebki!

Aktsiatega rikkaks saamise õpik 2.0 on eelmisest versioonist ligi poole paksem!

Uues trükis on pikemalt juttu lisaks:

 • kasvuaktsiate valimisest
 • saadud õppetundidest
 • koroona-aja börsikrahhist
 • uuendatud intervjuud Eesti nimekaimate investoritega
 • dividendimaksjate uuendatud ülevaade jpm.

BALTI TRAGÖÖDIA

Autor: Siegfried Von Vegesack

Hea Lugu, 2022

 

Baltisaksa kultuur on lahutamatu Eesti kujunemisloost, see on osa Eesti-tervikust. „Balti tragöödia“ on romaanitriloogia, mis jutustab baltisakslaste loo siin maal, ning arvestades selle rahvusrühma traagilist lõppu – kui Teise maailmasõja hakul oldi sunnitud ümberasumisüleskutsele alluma ning maha jätma oma 700-aastane kodumaa – võib baltisakslaste saatust ka jutumärkideta lugeda: Balti tragöödia. Siegfried von Vegesacki „Balti tragöödia“ ilmus aga juba 1935. aastal, niisiis veel enne päris saatuslikke sündmusi, aimates noid vaid ette.

Triloogia algab 20. sajandi alguse tüüpilise mõisaelu idülliga. Ei puudu siit ka vastuolud talurahvaga, samuti eneseidentiteet ja -vastandus keisrivõimule. Lõpuks jõutakse keerulistesse Vene revolutsiooniaastatesse ja sõjaaegadesse, mis jätavad Balti aadlikud kõikide rinnete vahele. Autori kirjeldusviisi puhul on esile tõstetud tema oskust pisidetailide esiletoomisega luua suurt pilti, tema võimet pugeda lugejale „naha vahele“ – tagades sellega võimsa lugemiselamuse. Eesti lugejale võib huvi pakkuda näha meie ajaloo tähtsündmusi läbi baltisakslase vaatenurga: nii maailmasõja kui Landeswehri sõja sündmusi, mõisate võõrandamist, aga samuti näiteks õpinguid Tartu ülikoolis. Põhjaliku järelsõna on triloogiale kirjutanud ajaloolane Sirje Kivimäe.

Parun Siegfried Reinhold Benedict Teophil von Vegesack (1888–1974) sündis Liivimaal Lobergi mõisas, omandas korraliku baltisaksa hariduse Riia linnagümnaasiumis ja õppis Tartu ülikoolis ajalugu. Tema kodukoht Lobergi mõis on saanud ka „Balti tragöödia“ esimese osa pealkirjaks ja sündmuspaigaks. Mõisavaldus võõrandati kirjaniku vanematelt maareformi käigus ning noor Siegfried von Vegesack siirdus 1918. aastal Saksamaale ja asus elama Weißensteini lossi Baierimaal. Too iidne loss sai tema koduks ja loomeruumiks läbi kõikide maailmaajalooliste vapustuste kuni kirjaniku surmani 1974. aastal.

LINNADE PÕLETAMINE

Autor: Kai Aarelaid

Varrak, 2017

 

Hilissügisel maamajja saabudes leiab Tiina eest segipaisatud elamise, kust on muude asjade seas varastatud ka isa portree. Tühjaks jäänud laik seinal toob pinnale mälestused lapsepõlvest 1950. ja 1960. aastate Tartus, kus tühjad kohad ümbritsesid Tiinat nii sõjajärgse linna tänavatel kui ka koduseinte vahel. Kodumaja kõrval seisev korporatsiooni Fraternitas Estica endine maja tõuseb esile kadunud aja sümbolina, samuti imepärane proua Wunderlich. Täiskasvanute lahingud ja leppimised toovad lapse ellu suuri muutusi ja lõplikke hüvastijätte. Kaotused jäävad painama aastateks ja alles täiseas mõistab Tiina, et mitte ühegi mälestuse eest ei saa lõputult ära joosta. Vähemalt korra peab iga saladus leidma kuulaja.

Kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid on varem avaldanud romaani “Vene veri” (Varrak, 2011), luulekogud “Naised teel” ja “Vihm ja vein” (mõlemad EKSA, 2015) ning novelle, luulet ja artikleid ajakirjanduses. Novelli “Tango” eest pälvis ta 2013. aasta Friedebert Tuglase novelliauhinna. Tõlkijana on ta eestindanud ilukirjandust hispaania, inglise, soome ja portugali keelest.

LILLEDELE VÄRSKET VETT

AUTOR: VALÉRIE PERRIN

Tänapäev, 2022

 

Violette Toussaint on Prantsusmaa väikelinna kalmistuvaht, kelle majakeses käivad ennast soojendamas ja oma saladusi pihtimas leinajad, hauakaevajad, matusekorraldajad ja kohalik küree. Ühel päeval tuleb Violette’i jutule politseikomissar, kelle hiljuti lahkunud ema soovis, et ta tuhk pandaks ühe esmapilgul täiesti võõra inimese hauale. Mis neid kaht sidus? Ja kuidas on see kõik seotud Violette’i ja politseikomissari endaga?

Valérie Perrin (snd 1967) on prantsuse romaanikirjanik. Enam kui kolmekümnesse keelde tõlgitud „Lilledele värsket vett“ on tema teine, ühtaegu traagiline ja ilus, naljakas ja soe, prantslaslikust sarmist ja meeldejäävatest karakteritest tulvil romaan, mis pälvis nii prantsus- kui ka ingliskeelsena mitmeid kirjandusauhindu, kujunes Prantsusmaal tõeliseks menukiks ja oli Itaalias 2020. aasta enimmüüdud raamat.

 

KÕIK NEED SÜDAMESOPID

Autor: FRANCOISE SAGAN

Tänapäev, 2020

 

„Kõik need südamesopid” on vodevillilik, kuid siiski psühholoogiliselt peen armastuslugu rikka töösturi pojast Ludovicist ja tema naisest Marie-Laure’ist. Paari elu koos Ludovici isa Henri, tolle naise Sandra ja teener Martiniga kulgeb vääramatu argisusega seni, kuni saabub elegantne Fanny, Marie-Laure’i ema, kelle isiksus ei jäta ükskõikseks ei Ludovici ega tema isa Henrid.

Françoise Sagan (1935–2004) sai kuulsaks juba oma esimese raamatuga „Kurbus kummaline tunne”, mille ilmudes oli ta kõigest 19-aastane. „Kõik need südamesopid” on Sagani viimane romaan, mis leiti pärast tema surma ja mille avaldamine 2019. aastal kujunes üheks Prantsusmaa kirjandusilma suursündmuseks. Kuigi lõpetamata, on see oluline tükike Sagani kaalukast loomingust ning läbi ja lõhki saganlik: intelligentne, sarkastiline, toretsev ja häbitu.

PARIISI RAAMATUKOGU

Autor: Janet Skeslien Charles

Helios Kirjastus, 2022

 

Tõsielul põhinev ajalooline romaan armastusest, julgusest ja reetmisest okupeeritud Pariisis.

Pariis, 1939. Noore edasipüüdliku Odile Souchet’ elu paistab pilvitu, tal on kena politseinikust peigmees ja unistuste amet Pariisi Ameerika Raamatukogus. Kui natsid linna sisse marsivad, ähvardab sõda Odile’i ilma jätta kõigest, mida ta elus kalliks peab, armas töökoht kaasa arvatud. Odile ja teised vaprad raamatukoguhoidjad ühinevad vastupanuliikumisega omal moel: nende relvaks on raamatud. Kui aga sõda viimaks lõpeb, saab Odile vabadusejoovastuse asemel tunda kirjeldamatut reeturlikkuse kibedust.

Montana, 1983. Ühe kolkalinnakese üksildane teismeline Lily sooviks oma ellu veidigi seikluslikkust. Ühtäkki jääb talle silma omaette hoidev eakas naabrinaine. Lily saab salapärase minevikuga daami kohta tasapisi üht-teist teada ja avastab, et neil on nii mõndagi ühist: võõrkeelearmastus, südamesoovid ja kõrvetav kiivus. Ta ei oska hingeski aimata, et neid liidab minevikku maha jäetud sünge saladus.

„Pariisi raamatukogu” on ood raamatukogudele, raamatutele ning liigutavatele inimsuhetele. Mõnikord võib erakordset kangelaslikkust leida väga vaiksest kohast.

AGATHA RAISIN JA HALVAD LAENUD

Autor: Beaton, M.c.

Tänapäev. 2022

 

Piddlebury külakese uustulnuk Gloria French näib olevat heategevuse musternäide. Ta korjab annetusi kirikule, aitab vanureid ja käib kõigile oma aktiivsusega närvidele. Siis aga hakkab ta inimestelt asju laenama – no ja natuke ka varastama –, nii et kui ta ühel päeval surnuna leitakse, ei leina külarahvas teda ülemäära taga.

Agatha Raisin palgatakse küll mõrva uurima, aga samas teeb külarahvas kõik, et saladusi varjata ning uurimist takistada. Piltpostkaardiliku külakese vaga vee all on sügav põhi ja Agatha pole kaugelt ainus, kes „peaaegu oleks ära tapetud“.

Oh, ja noor Toni Gilmour püüab kiirustavate ja ebaõnnestunud armusuhete maailmarekordit püstitada – ja seda küllaltki suure eduga.

AGATHA RAISIN JA USSIKEELED

Autor: Beaton, M.c.

Autor: Anu Pikamäe

 

Seekord kütkestab Agathat koduküla aednik George Marston. Paraku on sama lugu ka poolte küla ülejäänud naistega ja võistlus on karm. Nõnda kütib Agatha aednikku armunud teismelise sõgedusega – makstes muuhulgas kinni küla heategevusballi, et ta vaid George’iga tantsida saaks. Kui aga George ballile isegi kohale ei ilmu, läheb Agatha teda otsima ning leiab ta rästikutest surnuks hammustatuna ja kompostihunnikusse maetuna.

Agatha ja tema agentuuri detektiivid avastavad kiiresti, et George’i armuelu oli pigem elav ja ka väikese kiiksuga. Mitte et see teadmine neid – või politseid – esimese hooga kuidagi aitaks.

TÕDE VÕI TEGU 1.-3. OSA

Autor: Kristi Piiper

Varrak, 2022

 

„Tõde või tegu” on kolmeosalise noorteromaanisarja kordustrükk, kus kõik osad on koos ühes köites. Sarja esimene osa ilmus 2015. aastal ja leidis lugejate seas kiiresti sooja vastuvõtu. „Tõde või tegu” on haarav lugu noorte sõprusest, esimesest armastusest ja sassis peresuhetest.

Peategelane Stella leiab end ühel hommikul ärgates täiesti üksi. Tema ema on jäljetult kadunud ning õige pea ilmnevad asjalood, mis Stella senise kujutluse turvalisest maailmast täielikult segamini paiskavad. Sõbrad otsustavad aidata Stellat painavatele küsimustele lahendust leida. Noortepeole kutsutud selgeltnägija annab ootamatult kätte niidiotsad. Kes on see, kelle viha ja vaenu põhjustavaid varjatud tundeid selgeltnägija tajub? Kelle salasuhte ilmsikstuleku eest hoiatab? Ja kes on see kuri ja eksinud hing, kes läbi pimeduse läheneb? Vallandub sündmuste ahel, mis viib Stella ja tema sõbrad otse koolipingist kriminaalide salakambritesse, mahajäetud maamajja, väikesaarele ja mujalegi. Et eluga edasi minna, peab Stella sõprade abiga selgust saama, miks ta ei tea midagi oma isast ja kuhu kadus tema ema.

Kasutatud allikad:

https://rahvaraamat.ee/

https://www.apollo.ee/

https://ehituskeskus.ee/

https://pood.roosaare.com/raamatud/

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile