Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Dokumendid

 Tallinna Ehituskooli põhimäärus

Kooli dokumendid  Õppekorralduseeskiri  Tallinna Ehituskooli arengukava  Tallinna Ehituskooli tööplaanid  Direktori käskkirjad  Majandusaasta aruanded  Lisadokumendid  Andmekaitse 

Isikuandmete töötlemisel järgib Tallinna Ehituskool Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise põhimõtteid vt. www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine

Isikuandmete vastutav töötleja: Tallinna Ehituskool, tel.651 9040, e-mail ehituskool@ehituskool.ee

Tallinna Ehituskooli andmekaitse spetsialist on  Reesi Mugu, 651 7217, e-mail Reesi.mugu@ehituskool.ee

Isikuandmete töötlemise toimingute register on koostamisel.

 

 

 

Õppekavad

 Kinnitatud õppekavad

 

Tööohutus

Viide elektroonilisele dokumendiregistrile EKIS

Alates 01.jaanuar 2016 registreeritud dokumendid. Dokumentidele võib olla kehtestatud juurdepääsupiirang, sellisel juhul on avalikud vaid registreerimisandmed.

Avalikud dokumendid on leitavad siit

 

 

Tallinna Ehituskooli logo ja sümboolika

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile