Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Nõustamine ja arstiabi

HEV-koordinaatorilt saad abi, kui

  • sulle on mõned õppeained väga rasked ja tunned, et ei taha tundi minna;
  • sa oled põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel, väikeklassis või muu erineva programmi järgi;
  • sul on raske õppimisele keskenduda;
  • sulle tekitavad raskusi iseseisvad tööd ja erialased tekstid.

 

Psühholoogi poole võid pöörduda:

 

- õppetööga ja sellega seonduva isikliku elu teemad;

- motivatsiooni leidmine õppetööks, valikute ja otsuste tegemine elus;

- stressiga toimetulek ja kriisisituatsioonide lahendamine;

- suhtlemisoskuste arendamine, sh konfliktide ennetamine ja lahendamine;

- koolikiusamine -ja vägivald;

 

 

 

 

Psühholoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid järgmistel teemadel:

- õpilasega/lapsega ladusa koostöö eeldused;

- konfliktide ennetamine ja lahendamine;

- erinevad rollid (isiksus, (õpetaja, lapsevanem) ja nendega seotud piirid

 

 

HEV-kordinaator

I korrus, kabinet 117

Vastuvõtt:

Teisipäev 8:00-16:00

Kolmapäev (paaris kuupäevadel) 8:00-16:00

Reede 8:00-16:00  

Ülle Hinnov

HEV-koordinaator

telefon: 5670 2234 

e-post: ulle.hinnov@ehituskool.ee

 Psühholoogiline nõustamine

Jana Võrk foto.jpg

Vastuvõtt:

vastavalt nädala plaanile

Psühholoog Jaana Võrk

telefon: 56783950

e-post: jana.vork@ehituskool.ee

Kabinet 301

Janat kõnetab sõnum “Kõik vastused on enda sees”.

Meditsiiniabi

Vastuvõtt:

Teisipäev 8:00-16:00

Kolmapäev (paaris kuupäevadel) 8:00-16:00

Reede 8:00-16:00

 

Irina Semjonova

Kooliõde

telefon: 641 4222, 5625 6645

e-post: ehitusk@kth.ee

www.kth.ee

Sotsiaalpedagoog

Vastuvõtt:

vastavalt nädalaplaanile

 

Karin Kõrge

telefon: 56886461

 e-post: karin.korge@ehituskool.ee

ÜLERIIGILINE LASTEABITELEFON (tasuta)

www.lasteabi.ee 

Tel.: 116 111 eesti ja vene keeles 24h

TALLINNA PSÜHHOLOOGILINE KRIISIABI

www.eluliin.ee/index.php/tallinna-psuehholoogiline-kriisiabi 

Tel.: 631 4300

ON-LINE NÕUSTAMINE JA VAIMSET TERVIST PUUDUTAV INFO

www.peaasi.ee 

Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire.

www.lahendus.net 

TÜ ja TLÜ psühholoogiatudengid pakuvad tasuta psühholoogilist e-nõustamist ja infot. Tutvustatakse vaimse tervise valdkonda, leiad mitmesugust psühholoogia-alast infot ja kontakte.

www.amor.ee 

Noorte nõustamine, sh ka e-nõustamine. Saate esitada küsimusi seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm. teemadel.

CARITASe PEREKESKUS

www.caritas.ee 

www.noorema.ee 

Noorte rasedate, emade ja noorte pere toetus, nõustamine ja koolitused.

Erika 7A, Tallinn, tel.: 6 828 414

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile